تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر : ایران – خوزستان – اهواز- شهرک دانشگاه – خیابان اصلی – نرسیده به پارک – روبروی 7 دانشجو – پلاک 3064 مرکز آمبولانس: ایران – اهواز – شهرک دانشگاه – روبروی 7 دانشجو- مرکز آمبولانس جندی شاپور
شماره تلفن تلفن تماس : 06133325777 دورنگار : 06133325787
آدرس ایمیل امور اداری : info@hananteb.com پشتیبانی فنی : hananteb.khco@yahoo.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.hananteb.com

ارتباط با ما

موقعیت ما